Neurosmyki – Integracja Sensoryczna (SI) Wrocław, neurologopeda Wrocław, Fizjoterapia Dziecięca Wrocław

„To co dla mnie jest najważniejsze w pracy z dziećmi to traktowanie ich jako całości, nie wyodrębnianie pojedynczych deficytów, tylko praca nad prawidłowym funkcjonowaniem dziecka we wszystkich sferach życia. To co kocham w pracy z dziećmi to możliwość obserwowania, bycia świadkiem tego jak się rozwijają, zdobywają nowe umiejętności - stając się coraz bardziej samodzielnymi ludźmi. Inspiruje mnie ich sposób myślenia i spostrzegania świata.”

Anna Borysewicz-Palbow

Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Anna Borysewicz-Palbow

Neurologopeda, Terapeuta integracji sensorycznej, Pedagog, Terapeuta ręki.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika ze specjalizacją poradnictwo rodzinne i zawodowe. Poszukując metod terapii dla swojego syna podjęła studia podyplomowe z zakresu logopedii na DSW. W 2014 roku odbywa staż terapeutyczny w Fundacji Okno – dla dzieci z autyzmem i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

W 2018 kończy studia podyplomowe – Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją –  na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W międzyczasie zdobywa doświadczenie pracując w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych oraz w prywatnych gabinetach.

Doświadczenia osobiste związane z posiadaniem i prowadzeniem terapii dziecka z wyzwaniami rozwojowymi dużo wniosły w jej warsztat pracy. Wie, z jakimi trudnościami i emocjami muszą zmierzyć się rodzice dzieci z problemami w rozwoju.

Bycie terapeutą własnego dziecka przez 5 lat otworzyło jej oczy na wiele zagadnień, przebywanie z synem przez całą dobę dało obraz funkcjonowania dziecka (z trudnościami) w różnych sytuacjach i jego potrzeb z tym związanych. Wie, jak ważne jest wsłuchiwanie się w dziecko, empatia i życzliwość, a jednocześnie konsekwencja i pozytywna motywacja. Dowodem na potwierdzenie tych słów i działań jest jej syn, dziś już bardzo dobrze funkcjonujący, osiągający swoje małe i wielkie sukcesy.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs terapii integracji sensorycznej I st.
 • Kurs terapii integracji sensorycznej II st. (certyfikat terapeuty integracji sensorycznej)
 • Kurs terapii ręki
 • Pakiet szkoleń wg Metody Krakowskiej:
 1. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 2. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 3. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 5. Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka
  z zaburzeniami komunikacji – 1stopień
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Willbarger
 • Kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • PECS- Poziom 1

„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności.``

J. Korczak

Joanna Olejnik-Janczara

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Joanna Olejnik-Janczara

Fizjoterapeuta, Terapeuta integracji sensorycznej, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Pedagog Leczniczy, Terapeuta ręki

Absolwentka studiów podyplomowych Wczesne Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Fizjoterapia. Kolejne studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne oraz Pedagogikę Leczniczą ukończyła na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie zdobywa już od czasu studiów, odbywając praktyki na dziecięcych oddziałach wrocławskich szpitali oraz przychodni, a następnie pracując w przedszkolach, fundacji oraz prywatnej poradni terapeutycznej.

Praca z dziećmi przynosi jej radość i satysfakcję szczególnie wtedy, kiedy może obserwować jak każde z nich rozwija się podążając do celu własną ścieżką.

Uwielbia podróżować, żeglować i jeździć na nartach, w wolnych chwilach czyta książki, eksperymentuje w kuchni i robi na drutach.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I˚ – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II˚ – tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
 • Terapia Ręki I˚ i II˚
 • Kinesiotaping
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – wczesne wykrywanie autyzmu
 • PECS- Poziom 1
 • Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Aleksandra Gajos

Neurologopeda, Filolog polski

Aleksandra Gajos

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia kliniczna oraz studia podyplomowe z Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Na co dzień pracuje głównie z dziećmi z problemami zaburzeń komunikacji i mowy (w tym ORM – Opóźniony Rozwój Mowy, afazja, zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz wadami wymowy (m.in. seplenienie, rotacyzm). Jej pacjenci to dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – wcześniactwo, wady genetyczne m.in. Trisomia 21 (Zespół Downa) oraz Mózgowe Porażenie Dziecięce.
Prowadzi także terapię osób dorosłych – zarówno w zakresie wad wymowy i pracy nad emisją głosu, jak i terapię osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Pracuje jako terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej w Centrum Rozwoju Dziecka Bobath w Psarach. Współpracuje z placówkami edukacyjnymi prowadząc terapie indywidualne, zajęcia grupowe oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99”
 • Certyfikowane szkolenie uprawniające do przeprowadzania diagnozy logopedycznej narzędziem KOLD (Karty Oceny Logopedycznej)
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Neurotaktylna, Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej
 • MAKATON® Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Masaż logopedyczny – podejście praktyczne

Magdalena Leśniak

Psycholog, Psychoterapeuta

Magdalena Leśniak

Absolwentka studiów magisterskich na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Ukończyła całościowy pięcioletni kurs psychoterapii w podejściu zintegrowanym, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii.

Prowadzi diagnostykę, terapię dzieci i młodzieży oraz psychoterapię dorosłych. Posiada doświadczenie z zakresu psychoterapii indywidualnej, grupowej, treningów rozwojowych oraz treningów kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, zwracając szczególną uwagę na ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Posiada doświadczenie w diagnostyce i terapii  zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym, zwłaszcza zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach oraz szkoleniach. Regularnie uczestniczy w superwizji  dbając o wysoki standard swojej pracy oraz o etykę zawodu psychologa   i psychoterapeuty.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w:

 • Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej;
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży;
 • Poradni Zdrowia psychicznego dla dorosłych;
 • Poradni Psychologicznej;
 • Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym;
 • Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Pięcioletni Kurs Psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii.
 • Wczesne Wykrywanie Autyzmu, Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem SYNAPSIS.
 • Kurs Doskonalący „Psychoterapia Praktyczna”, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży, „Integratywne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży”, Wrocławski Instytut Psychoterapii.
 • Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej „Studium Interwencji Kryzysowej”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Szkolenie z zakresu pracy z pacjentem i jego rodziną „Leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne”, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
 • Kurs „Podstawy Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”, Wrocławski Instytut Psychoterapii.
 • Studium Podyplomowe- przygotowanie Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Doskonalenie zawodowe „Wielokulturowość w praktyce szkolnej”, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Treningu Twórczości, Centrum Edukacji Społecznej.

Marcelina Worońko

Psycholog

Marcelina Worońko

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim kierunku: psychologia. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne zdobyte w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Specjalizuje się w psychologii rozwojowej, wychowawczej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w placówkach na każdym szczeblu edukacji. Na co dzień zajmuje się diagnozą przyczyn trudności w funkcjonowaniu dzieci już od okresu niemowlęcego do nastoletniego oraz prowadzi indywidualną i grupową terapię psychologiczną z dziećmi potrzebującymi pomocy w różnych sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej. W pracy duży nacisk kładzie na współpracę z opiekunami dziecka (rodzicami, wychowawcami) oraz innymi specjalistami w celu pozyskania jak najpełniejszego obrazu funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach.

Doświadczenie zdobyła prowadząc prywatną praktykę psychologiczną założoną w 2010r. oraz pracując w licznych placówkach oświatowych prywatnych i publicznych na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego (m.in.: Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Siechnicach; w Św. Katarzynie; w Żernikach Wrocławskich (z oddziałami integracyjnymi); Publiczne Przedszkole WEDANEK, Żłobek „STOKROTKA”; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim; Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu; Oddział Psychiatrii Dziecięcej w dawnym Szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu).

Najważniejsze ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – kurs w Centrum CBT EDU w Warszawie
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – szkolenie organizowane przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie
 • Trudne zachowania – podejście pozytywne – szkolenie w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi – warsztaty online autorstwa Eryka Ołtarzewskiego
 • Metoda Kids’ Skills – Dam radę! – szkolenie  organizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci – kurs w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – szkolenie organizowane przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży –  szkolenie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • Techniki terapeutyczne, zabawy i gry dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania – szkolenie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

``Dla człowieka, który dysponuje tylko młotkiem, wszystko, co spotyka zaczyna wyglądać jak gwóźdź.`` (Abraham H. Maslow)

Monika Strózik

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Monika Strózik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu gdzie zdobyła tytuł magistra fizjoterapii. Dodatkowo równolegle ukończyła kolejne studia i uzyskała tytuł logopedy klinicznego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczestniczka licznych konferencji oraz  grantu naukowego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zdobywała w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych, przedszkolach oraz fundacjach. Pracuje z dziećmi o niewielkich zaburzeniach (zaburzenia integracji sensorycznej, skoliozy, wady kończyn dolnych, nieprawidłowe napięcie mięśniowe)  jak również z dziećmi o szczególnych potrzebach (autyzm, MPD, zespoły genetyczne i metaboliczne). Jej szczególnym zainteresowaniem jest objęta również tematyka blizn pooperacyjnych oraz pooparzeniowych.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • W trakcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty Castillo Moralesa
 • Terapia Integracji Sensorycznej I˚ i II˚ – tytuł terapeuty Integracji Sensoryczne
 • Specjalizacja z Psychomotoryki- Procus i M. Block
 • Integracja blizn z siecią powięziową- Sharon Wheeler
 • Integracyjna terapia blizn- mgr. Katarzyna Młotek
 • Terapia czaszkowo- krzyżowa- Luc Van Eupen
 • Kompleksowa terapia blizn- dr.n. med. Daniela Milka
 • Warsztaty: „Blizna z punktu widzenia chirurgicznego” „Osteopatyczna terapia blizn”, „Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli  powięzi w propriocepcji” „Korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • PNF- Benedikt Bomer
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

W życiu osobistym interesuje się kulturą meksykańską oraz podróżami, co pozwala jej  spojrzeć na życie z innej perspektywy i odrobiną dystansu.

Milena Gałecka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Milena Gałecka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Równolegle ukończyła pedagogikę specjalną, z tytułem magistra na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Już w trakcie studiów rozszerzała swoją wiedzę kończąc kursy i szkolenia. Aktualnie jest w trakcie 4-letnich studiów w Akademii Osteopatii, który zakończone będą tytułem osteopaty. Już na początku drogi fizjoterapeutycznej wiedziała, że będzie pracować z dziećmi. Doświadczenie zdobywała na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, przedszkolach integracyjnych oraz prywatnych placówkach medycznych. Prywatnie mama trójki dzieci – Leny, Igora i Bruna, co również nieustanie poszerza jej patrzenie na świat dziecka.

Ukończone kursy:

 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Kinesiology Taping Basic
 • Integracja Sensoryczna I. i II. stopnia
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • W trakcie (3 rok) studiów w Akademii Osteopatii

Maja Dąbrowska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Maja Dąbrowska

Fizjoterapeuta, Terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Fizjoterapia, studia licencjackie. Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała na wrocławskich oddziałach szpitalnych, w przychodniach i placówkach prywatnych oraz w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Pracuje z pacjentami zmagającymi się m.in. z: zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, wadami stóp. Pracuje jako fizjoterapeuta z Centrum Rozwoju Dziecka Bobath w Psarach.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej I˚ – neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II˚ – diagnoza i terapia integracji sensorycznej, tytuł terapeuty SI
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
 • Instruktor Masażu Shantali Special Care
 • Kinesiology Taping KT1-KT2
 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

 

Marta Piskozub- Szafraniec

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Zajęciowy

Marta Piskozub- Szafraniec

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wydziału fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z zakresu terapii zajęciowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w  Przychodniach Rehabilitacyjnych, oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń  mowy dla dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia  grupowe i indywidualne w licznych placówkach przedszkolnych i żłobkowych, zajmuje się diagnozą i terapią z  zakresu fizjoterapii i przetwarzania sensorycznego. Praca z dziećmi jest jej pasją.

Ukończyła kursy i szkolenia

 • Terapia Integracji Sensorycznej I˚ – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II˚ – tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID Dieta sensoryczna w postepowaniu terapeutycznym
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych- metoda” Zukunft – Huber”
 • szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II)

 

Zbigniew Malec

Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagog specjalny

Zbigniew Malec

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku uzyskał w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej tytuł certyfikowanego terapeuty SI. W 2011 roku ukończył Studia Podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Od 2001 roku jest związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu, gdzie pracuje na stanowisku wychowawcy internatu oraz nauczyciela rewalidacji.

W latach  2008 – 2018 pełnił obowiązki terapeuty Integracji Sensorycznej (Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju) oraz diagnosty Procesów Integracji Sensorycznej  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu.

W latach 2017 – 2021 pełnił obowiązki terapeuty i diagnosty Procesów Integracji Sensorycznej w Poradni Terapeutycznej Zatoka.

Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w którym od wielu lat uczestniczy w  projekcie – Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji w zakresie integracji sensorycznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu formach kształcenia, m. in:

 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0–6 rok życia”
 • „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień”
 • „Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
 • Kurs Dziecięcego Masażu Shantala
 • Dieta sensoryczna jako środek zaradczy w zaburzeniach modulacji
 • Kurs I stopnia Handle ( Zrozumieć Autyzm )
 • Kurs Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Integracja Odruchów wzrokowych i słuchowych wg koncepcji dr S. Masgutowej.
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia według koncepcji Intra Act Plus
 • Kurs DIRFloortime poziom 1
 • Certyfikat Terapeuty Integracji Międzypółkulowej programu ” Dziecko w równowadze”
 • Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • Kurs PECS Poziom 1
 • Kurs Sensoplastyka R – Wstęp
 • Kurs Dyspraksja – diagnoza i terapia
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy. KLANZA
 • Szkolenie Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Kurs Praca z dzieckiem niepełnosprawnym ze sprzężeniami

Prowadzi indywidualną terapię i diagnozę integracji sensorycznej z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju procesów sensorycznych.

Martyna Mazur

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog specjalny, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Mazur

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala. Integracja sensoryczna była odpowiedzią na potrzeby sensoryczne córki, stąd decyzja o ukończeniu studiów podyplomowych o kierunku Integracja Sensoryczna
i psychomotoryka, która wkrótce stała się jej pasją. Pracuje jako pedagog specjalny w szkole
z oddziałami integracyjnymi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wielorakimi niepełnosprawnościami.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej i psychomotoryki
 • Kurs I i II stopnia „Diagnoza i Terapia Ręki”
 • Kurs instruktorski masażu Shantala dla dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży
 • Kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Szkolenie “Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 • Kurs „Pozytywna Dyscyplina”
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”.
img-service

Terapia ręki

img-service

Fizjoterapia dziecięca

Co możemy zaoferować

img-service

Neurologopedia

img-service

Konsultacje z psychologiem

img-service

Warsztaty dla rodziców

img-service

Terapia SI

Napisz do nas

 • Wrocław, ul. Burzowa 10/2 i Ołtaszyńska 48
 • 500 106 716 lub 693 711 616
 • [email protected]
 • neurosmyki.pl