Neurosmyki – Integracja Sensoryczna (SI) Wrocław, neurologopeda Wrocław, Fizjoterapia Dziecięca Wrocław

Co oferujemy?

img-service

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W prawidłowym rozwoju u większości dzieci rozwój integracji zmysłów następuje podczas zwykłych, codziennych działań. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, pojawiają się problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka, zachowaniu, uczeniu się.

img-service

TERAPIA RĘKI

Rozwoju sensomotorycznego nie da się rozdzielić od rozwoju małej motoryki. Na podstawie dwóch głównych praw rozwoju ruchowego: cefalokaudalnego i proksymodystalnego wiemy, że tylko w momencie uzyskania prawidłowej stabilizacji centralnej możliwy jest rozwój kontroli w częściach dystalnych, czyli ręce i stopie.

img-service

TERAPIA NEURoLOGOPEDYCZNA

Oferujemy badanie i diagnozę neurologopedyczną rozwoju mowy Twojego dziecka, terapię oraz stymulację prawidłowego rozwoju mowy. Warto zgłosić się do logopedy gdy dziecko mówi mniej niż inny równieśnicy, nie komunikuje swoich potrzeb, po 1 roku życia nie wypowiada sylab, pojedynczych słów.

img-service

FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

Są to zajęcia dla dzieci z zestawami ćwiczeń ogólnych. Zajęcia będą przede wszystkim kształtować prawidłową postawę oraz ogólny rozwój ruchowy dziecka, a także zapobiegać kompensacjom i eliminować nieprawidłowości w rozwoju motorycznym.

img-service

konsultacje z psychologiem/ terapia psychologiczna

Zgłoś się, jeśli Twoje dziecko przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej, ma trudności z nauką, koncentracją, jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych, odczuwa silny lęk czy ma zaburzenia odżywiania.

img-service

TERAPIA STÓP

Terapia tkanek miękkich ma na celu usunięcie przykurczy mięśniowych, stwarzając warunki dla prawidłowej mechaniki stawowej. Terapia zawsze wykonywana jest przy wykorzystaniu pozycji wyjściowych opartych na trójpłaszczyznowych wzorcach od biodra po stopę.

Czekamy na wiadomości i telefony

  • Wrocław, ul. Ołtaszyńska 48
  • 500 106 716 lub 573 003 984
  • [email protected]
  • neurosmyki.pl