Neurosmyki – Integracja Sensoryczna (SI) Wrocław, neurologopeda Wrocław, Fizjoterapia Dziecięca Wrocław

Integracja sensoryczna SI

Co to jest?

Integracja sensoryczna, w skrócie SI (Sensory Integration) jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia w celu prawidłowego wykorzystania ich w codziennym życiu. Nieprawidłowości tego procesu (zaburzenia integracji sensorycznej) występują zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo, ale również jako zaburzenia współistniejące u dzieci niepełnosprawnych. Aby można było wykorzystać napływające do ciała wrażenia zmysłowe należy je prawidłowo zorganizować (uporządkować) w obrębie układu nerwowego. Prawidłową organizacją bodźców zajmuje się właśnie terapia integracji sensorycznej. W prawidłowym rozwoju u większości dzieci rozwój integracji zmysłów następuje podczas zwykłych, codziennych działań wykonywanych przez dziecko. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, pojawiają się problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka, zachowaniu, uczeniu się.

Integracja układu zmysłów rozwija się stopniowo, początek ma już podczas rozwoju płodowego, najwcześniej wykształcają się i osiągają pewien stopień integracji: dotyk (eksterocepcja), równowaga (układ przedsionkowy) i czucie głębokie (propriocepcja).  (A. Jean Ayres, Dziecko a integracja sensoryczna)

Po narodzinach można wyróżnić kolejne poziomy (etapy) integracji sensorycznej:

Poziom I – okres noworodkowy i wczesnoniemowlęcy:
 • typowe odruchy bezwarunkowe,
 • stopniowy rozwój pracy mięśni przeciwko sile grawitacji, który przejawia się zmianą ułożenia ciała,
 • początek współpracy mięśni poruszających gałkami ocznymi,
 • więź uczuciowa z matką, dzięki doznaniom płynącym z układu dotykowego i równowagi podczas codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • coraz lepsza współpraca zmysłów dotyku, propriocepcji i równowagi.
 
Poziom II:
 • zmiana odruchów bezwarunkowych w coraz bardziej złożone działania, wykształcanie się odruchów dowolnych,
 • początki rozwoju schematu ciała związane z coraz lepszym odczuwaniem osi ciała (linii środkowej),
 • powstająca koordynacja ruchów między stronami ciała, początki własnej, ukierunkowanej aktywności i planowania ruchu.
 
Poziom III:
 • dalszy rozwój celowej i dowolnej aktywności ruchowej,
 • rozwój koordynacji wzrokowo -ruchowej oraz percepcji wzrokowej,
 • współdziałanie zmysłów słuchu i wzroku ze współpracującymi już ze sobą zmysłami dotyku, równowagi i czucia głębokiego,
 • coraz skuteczniejsze działania antygrawitacyjne, coraz bardziej skomplikowane ruchy: pełzanie, raczkowanie, obroty, stanie, chodzenie dzięki wyhamowaniu odruchów bezwarunkowych i rozwojowi reakcji prostowania i równowagi, co dziecko osiąga wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.
Poziom IV – rozwija się do końca etapu przedszkolnego – wytworzenie podstawowej integracji układów zmysłów, której wynikiem końcowym powinno być osiągnięcie:
 • zdolności do koncentracji uwagi
 • zdolności do organizacji zamiarów, działań i własnych myśli
 • poczucia własnej wartości
 • opanowania
 • pewności siebie
 • zdolności do nauki, abstrakcyjnego myślenia i rozumowania
 • dominacji jednej strony ciała i półkuli mózgu

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

Jak zdiagnozować problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej?

Należy zgłosić się do wykwalifikowanego terapeuty, diagnoza to 2 – 3 spotkania, podczas których zostaną przeprowadzone:

 • szczegółowy wywiad z rodzicami
 • obserwacja kliniczna – dziecko wykonuje róźne testy oceniające jego zdolności ruchowe oraz poziom reaktywności na różnorodne bodźce sensoryczne
 • Południowokalifornijskie testy Integracji Sensorycznej – wykonywane są u dzieci powyżej 4 roku życia, które pozwalają określić poziom rozwoju funkcji motorycznych, których podstawą są prawidłowo wykształcone systemy sensoryczne
 • rodzice wypełnią kwestionariusze sensomotoryczne celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozwoju dziecka

 

Po przeprowadzeniu powyższych czynności, rodzic otrzymuje w formie pisemnej podsumowanie wyników przeprowadzonej diagnozy wraz z wnioskami, zaleceniami do wykonywania z dzieckiem w domu oraz ramowy plan terapii.

Skontaktuj się z nami

 • Wrocław, ul.Ołtaszyńska 48
 • 500 106 716 lub 573 003 984
 • [email protected]
 • neurosmyki.pl